Sprawdź poprawność ortografii w tekście. Tail checker V1.1 Lista zmian
Autor: Dash.

Instrukcje:

W poniższe pole wklej lub wpisz tekst, aby sprawdzić jego poprawność ortograficzną.
Sprawdzanie poprawności odbywa się w Twojej przeglądarce i błędy podświetlane są na podstawie zawartego w niej słownika.
Aby błędy wykrywane były poprawnie, należy używać przeglądarki w takiej samej wersji językowej, w jakiej wpisywany będzie tekst.
Żaden wpisany znak nie zostanie przesłany na serwer, wszystko jest w 100 procent bezpieczne.

Checker: